Profesjonalne poszukiwanie, rekrutacja i selekcja pracowników

W dobie kryzysu, który jeszcze nie do końca dotknął Polskę, wiele firm zastanawia się nam zmniejszeniem kosztów prowadzenia działalności. Ja powszechnie wiadomo jednymi z najwyższych kosztów są koszty pracownicze – podatki, składki, pensje. Dlatego każda firma chce znaleźć możliwie szybko idealnego kandydata. Stąd też powstało zapotrzebowanie na profesjonalnie przeprowadzane postępowania kwalifikacyjne, które dzięki zastosowaniu różnorodnych technik mają wyłonić najlepszego pracownika.

Wszystko jednak rozpoczyna się od poszukiwania pracownika. W zależności od tego, czego oczekuje firma poszukiwania mogą być prowadzone różnymi metodami. Kiedy firma poszukuje nisko wykwalifikowanych pracowników do pracy nie wymagającej specjalnych kwalifikacji można spróbować zgłosić zapotrzebowanie na takich pracowników w Urzędzie Pracy.

Jeśli firma szuka pracowników sezonowych, uczących się, to warto wywiesić ogłoszenie rekrutacyjne na uczelniach lub w szkołach średnich. Poszukiwanie na stanowiska menadżerskie wymaga zastosowania bardziej skomplikowanych metod. Tutaj praca agencji pracy sprowadza się do roli head huntera, który wyszukuje najlepszych kandydatów w innych, często konkurencyjnych firmach i kontaktuje się z nimi bezpośrednio z ofertą pracy. W pierwszym etapie rekrutacji nie wymienia się nazwy firmy w przypadku poszukiwania na wysokie stanowiska.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są w zależności od stanowiska, o które ubiega się kandydat. Wiadomo, że żadna agencja pracy nie ma znajomości specyfiki każdej branży. Dlatego pierwsze rozmowy są raczej sprawdzeniem predyspozycji i motywacji niż kwalifikacji. Do sprawdzenia kwalifikacji konieczne jest współpracowanie z osobą, która zna się na tym, jakie są oczekiwania na danym stanowisku.

Selekcja kandydatów powinna polegać na przedstawieniu odpowiednich kandydatów przez agencję pracy, wraz z opisem ich kwalifikacji oraz mocnych i słabych stron. Dzięki temu klient może wybrać pracownika najbardziej optymalnego jeśli chodzi o potrzeby jego firmy.