Umowa leasingu pracowniczego i sposób rozliczania się z agencją

Pracodawcy, którzy chcą ograniczyć koszty i uwolnić się od uciążliwości związanych z zatrudnianiem pracowników we własnej firmie mogą skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. Zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych rośnie z roku na rok, bo może w ten sposób ograniczyć koszty firmy i ilość formalności związanych z zatrudnianiem pracowników, bo wszelkie formalności bierze na siebie agencja. Kiedyś pracownicy tymczasowi zatrudniania byli tylko okazjonalnie w czasie wzmożonej ilości pracy. Obecnie zatrudniania są coraz częściej także w normalnym trybie.

Umowy leasingu pracowniczego określała przepisy kodeksu cywilnego. Jednak na potrzeby leasingu pracowniczego zostały one doprecyzowane jakie obowiązki mają strony wobec siebie. Umowa określa więc strony umowy, termin zawarcia umowy, sposób informowania o zapotrzebowaniu na pracowników, termin w jakim agencja pracy podstawi pracowników do pracy, ich zakres obowiązków oraz wynagrodzenie.

Załącznikami do umowy mogą być odrębne przepisy pracodawcy lub regulaminy pracy czy wynagrodzeń. Oczywiście, jak w każdej umowie jest także zawarte wynagrodzenie dla agencji, za pozyskanie siły roboczej. Standardem na rynku jest, że wynagrodzenie wynosi kilkanaście procent wynagrodzenia pracownika tymczasowego.

W przypadku dużych projektów stawki są negocjowane, a także możliwe jest ustalenie wynagrodzenia jako stawki godzinowej lub płaconego ryczałtem, niezależnie od ilości pracowników tymczasowych zatrudnionych na potrzeby danego pracodawcy. Umowa leasingu pracowniczego musi zawierać także obowiązki agencji dotyczące rekrutacji pracowników, szkoleń BHP czy badań lekarskich. W zależności od postanowień obowiązki te może przejąć na siebie agencja pracy, a mogą one zostać w gestii pracodawcy.

Wszelkie kwestie związane z leasingiem pracowniczym, obowiązkami agencji, pracownika i pracodawcy są szczegółowo określone w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Tam też znajdziemy informacje dotyczące wypowiedzeń i prawa do urlopów.