Wady i zalety outsourcingu personalnego

Wiele lat temu powstał nowy zawód doradcy personalnego. Z biegiem czasu ewoluował on do agencji pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej, a potem zaczęły powstawać prawdziwe korporacje oferujące całą, kompleksową obsługę pracowników – od rekrutacji, selekcji, poprzez sprawy kadrowo – płacowe czy wynajem pracowników tymczasowych czy na godziny. Większość tych zadań w jakiś sposób wiąże się z outsourcingiem personalnym. Jest on niczym innym jak wydelegowaniem spraw pracowniczych poza firmę.

Znalezienie dobrego pracownika czasami graniczy z cudem, nie w  każdej firmie są specjalistyczne działy HR i nie każdy szef zna się na rekrutacji. Do tego, by obsłużyć pracowników potrzebny jest dział kadr i płac, czyli kolejne etaty w  firmie. Nie mówiąc już o tym jak wiele kosztuje firmę utrzymanie pracownika.

Do zalet outsourcingu pracowniczego niewątpliwie zaliczyć trzeba zmniejszenie kosztów pracy – pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę generuje dla firmy dużo większe koszty niż ten, który jest pracownikiem tymczasowym -koszt urlopów, zwolnień lekarskich, odpraw, wypowiedzenia, podatków oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Zaletą jest także fakt, że możemy takiego pracownika wynająć w miarę zwiększających się potrzeb firmy – są okresy zastoju kiedy w firmie nie potrzeba wielu pracowników i okresy wzmożonej, sezonowej pracy, kiedy potrzebne jest krótkotrwałe zwiększenie zatrudnienia. Agencja pracy zajmie się wszelkimi sprawami kadrowymi i związanymi z płacami -firma dostanie tylko fakturę za usługę wynajmu pracownika, nie trzeba się martwić o badania okresowe, szkolenia bhp czy w ogóle rekrutację pracowników – to zadania agencji pracy.

Chociaż zalet outsourcingu jest znacznie więcej to jest także kilka wad. Do wad na pewno należy duża rotacja pracowników. O ile w przypadku stanowisk nie wymagających specjalnych kwalifikacji jest to mniejszy problem, o tyle w  przypadku stanowisk specjalistycznych lub firm o określonej kulturze pracy wdrożenie pracownika do pracy może zająć dłuższy czasu. Firma ma mniejszy wpływ na wybór osoby, która będzie pracowała na oferowanym stanowisku – trzeba zaufać firmie outsourcingowej.